Panumkoret blev stiftet i kælderen på Panuminstituttet i 1993 som et kor for medicinstuderende på Københavns Universitet. Der er stadig et par af de oprindelige medicinere med i koret, men de er nu for længst blevet både speciallæger og familiefædre/mødre.

Koret flyttede efter et par år fra Panuminstituttet til Studenterhuset i Købmagergade. I den forbindelse blev der åbnet for optag af andre end medicinstuderende. Det faktum kombineret med at vi efter korøvning i studenterhuset havde adgang til billige øl og ofte god livemusik, lagde grobunden for Panumkorets glæde for gode fester, som bestemt stadig er intakt efter 20 gode korår!

I starten af korets historie var det til ivrig diskussion, om koret skulle fokusere på primært rytmisk eller klassisk musik. Efterhånden vandt kærligheden til den smukke klassiske musik, nordisk korlyrik og kirkelige korværker, som stadig præger korets repertoire.

Denne musik var svært forenelig med Studenterhusets elendige akustik og koncertlydprøverne fra lokalet nedenunder, så Panumkoret flyttede først til Skt. Andreas Kirkes menighedslokaler og herefter til Skt. Stefans Kirkes menighedslokaler på Nørrebro, hvor vi har været fast inventar i over ti år nu, og er meget glade for samarbejdet med kirken om koncertarrangementer. 

Korets første dirigent var Torsten Mariegaard. Fra 1996 til 2003 dirigerede Gorm Larsen og siden 2003 Jon Hollesen. Gorm Larsen er stadig gæstedirigent og jævnlig koncertgæst, og vi er meget glade for hans fortsatte tilknytning til koret.

I årene med Jon har koret udviklet sig meget. Musikalsk har Jon særligt arbejdet med sangteknik, korklang, udtryk og holdning, og derudover er Jon altid en kilde til fascination og underholdning med sine musikalske metaforer.

Det sociale korliv er med Jon også blomstret yderligere op, og der forspildes sjældent en chance for at mødes i koret om musikalitet og en god fest. En vigtig udvikling i de sidste ti år har også været korets årlige succesfulde udlandsrejser og koncertturneer. Vi har således igennem årene rejst til Milano, Berlin, Amsterdam, Dublin, Budapest, Warszawa, Sofia og Prag, hvor vi hver gang har besøgt et lokalt kor, afholdt workshops, koncerter og udvekslet gode historier fra vores respektive fædrelande. Det er altid en stor oplevelse at stifte bekendtskab med ny musik og opleve kor- og sangglæden i andre lande.

Koret er ikke længere formelt tilknyttet Panuminstituttet men har stadig en stærk tilknytning til det sundhedsvidenskabelige fakultet og lægeverdenen i det hele taget (men det er bestemt ikke et krav for at blive optaget). De trofaste korsangere, og der er en del, er selvfølgelig blevet færdiguddannede. Derudover har vi en del medicinstuderende blandt sangerne.

Aldersmæssigt spreder vi os vidt, fra ca. 20-50 år, men de fleste er mellem 25-35. Vi sætter stor pris på denne forskellighed både indenfor faglig baggrund og alder.